WhatsAppa yazın

Geodeziya

Topoqrafik Planlama

 • Hər növ miqyasa uyğun topoqrafik plan və xəritələrin hazırlanması
 • Həmçinin yeraltı və yerüstü kommunikasiya xəttlərinin təyin edilərək plana alınması

Lokal GİM-lərin yaradılması

 • Tikinti işləri üçün yerli əhəmiyyətli geodeziya məntəqələrinin təsis edilməsi və onların koordinat və yüksəklik şəbəkələrinin hesablanması.
 • Əlavə olaraq fotoqrammetriya işləri üçün yer kontrol nöqtələrinin (markerlərin) qurulması.

Tikintiyə dəstək və monitorinq

 • Yüksək mərtəbəli binaların, kompleks layihələrin, anbar, zavod, fabrik və enerji stansiyaları kimi sənaye strukturlarının təməl və sütunlarının yerlərinin müəyyən edilməsi, yüksəkliklərin təyin olunması , qazma və dolma işlərinin layihəyə uyğun aparılması, dəmir konstruksiyaların montajının yüksək dəqiqliklə həyata keçirilməsi
 • Möcüd bina və tikili layihələrinin dövlət qurumları tərəfindən qəbul edilən koordinad sistmeinə çevrilməsi və əraziyə köçürülməsi
 • Hər növ tikillərin sürüşmə və çökmələrinin monitorinqinin aparılması

3D fəza sistemində modelləmə

Lazer scanner və PUA vasitəsi ilə nöqtə buludları yaradaraq 3D ölçülü modelin, həmçinin bina və tikililəlrin xüsusilə də tarixi tikililərin fasadlarının o cümlədən daxili interyerinin yenilənməsi üçün üçölçülü və ikiölçülü planların hazırlanması

GİS

 • Müxtəlif məqsədli, o cümlədən yerli, bələdiyyə, qlobal miqyaslı Coğrafi Məlumat Bazasının yaradılması
 • Coğrafi məlumat bazasının digər icazə verilən məlumat sistemlərinə inteqrasiyasını təşkil etmək
 • Üç Ölçülü (3D) Modelləşdirmə və Simulyasiya

PUA (DRONE)

 • Pilotsuz Uçuş Cihazı ilə ilə böyük ərazilərin həssas və qısa zamanda ortofotolarının əldə olunması
 • Həmçinin PUA vasitəsi ilə ərazilərin rəqəmsal relyef modeli üçün DTM və DSM-lərin hazırlanması
 • PUA LİDAR texnologiyası ilə ərazidə olan bütün təbii və suni obyektlərə aid nöqtə buludu məlumatlarını yüksək doğruluqla və sürətli bir şəkildə əldə edilməsi və onların emalı

Bir kliklə WhatsApp üzərindən bizimlə əlaqə saxlayın

Whatsapp-a yazın